17 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ζητούνται από τον Δήμο Νέας Σμύρνης

17 πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ζητούνται από τον Δήμο Νέας Σμύρνης

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά 17 πτυχιούχους φυσικής αγωγής θα προσλάβει άμεσα ο Δήμος Νέας Σμύρνης, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης των Προγραµµάτων Άθλησης για Όλους περιόδου 2016 – 2017. Συγκεκριμένα, Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαεπτά (17) θέσεων Π.Ε. Καθηγητών Φυσικής Αγωγής µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι.∆.Ο.Χ.) εκ των οποίων α) οι δεκαπέντε (15) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής χωρίς ειδικότητα (τρείς (3) εξ αυτών αφορούν το 20% των θέσεων στις οποίες δεν προσµετρώνται µόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.) και β) οι δύο (2) θα είναι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής µε ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή, µε ωριαία αποζηµίωση και µέγιστη χρονική διάρκεια έως 31- 7- 2017.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με δύο τρόπους. Είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στο γραφείο ∆ιεύθυνσης Προσωπικού του ∆ήµου Νέας Σµύρνης (4ος όροφος, Ελευθερίου Βενιζέλου 14).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές µέρες και ξεκινάει να μετράει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης σε δύο (2) εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τα απαραίτητα έγγραφα για την αίτηση καθώς και ολόκληρη την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΛΗΘΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 

 

Share

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *